خاویار و تاثیر آن بر ناباروری و افزایش قوای جنسی و سطح تستوسترون

تستوسترون یک هورمون جنسی مردانه است که میزان آن در مردان 20 برابر زنان می باشد. این هورمون در مردان در بخشی از بیضه ها و غده فوق کلی...

ادامه مطلب